EKOSTYR - plnivo do polystyrenbetonu

Tepelnoizolačný systém EKOSTYR je vďaka svojej nízkej objemovej hmotnosti a pomerne vysokému tepelnému odporu a pevnosti v tlaku predurčený na tepelnoizolačné systémy v stavebníctve. V praxi sa jedná o izoláciu podláh, zateplenie budov, striech, rôznych potrubí a.p. Potrubia môžu byť vodovodné, kanalizačné, rozvod elektriny, atď...

Tepelnoizolačný systém EKOSTYR je mokrý technologický proces s pomerne nízkou pracnosťou. Kladie sa priamo na nosnú konštrukciu stropu, striech alebo priamo na podlahu. Jeho veľká výhoda spočíva v tom, že nepotrebuje rovný upravený podklad a ideálne vyplní medzery napr. medzi potrubím. Zmes sa dá povrchovo povrchovo úplne hladko upraviť brúsením po vyzretí. Spracovanie EKOSTYRu je prípustné pri teplote do 5°C.

Fyzikálne a chemické vlastnosti hmoty EKOSTYR tr. 300

pevnosť v tlaku minimálna 0,50 MPa
objemová hmotnosť prirodzená vlhkosť 333,0 kg/m3
objemová hmotnosť vysuš. stav 303,8 kg/m3
súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,089 (W.m-1.K-1)
faktor difúzneho odporu 7,069
súčiniteľ difúznej vodnej pary 0,0266 .10 9 (s)
stupeň horľavosti B (neľahko horľavé)

Dávkovanie na 1m3 ekostyrbetónu

objemová hmotnosť (kg/m3) 200 350 500 700 900
Ekostyren (m3) 1.285 1.285 1.200 1.100 0.950
cement (kg) 130 220 280 280 270
piesok 0-4 mm (kg) 30 40 100 330 510
voda (litre) 75 90 120 130 140
pevnosť v tlaku (MPa) 0.2 0.3 0.5 0.9 1.8
súčiniteľ tepelnej vodivosti (W/mK) 0.057 0.086 0.140 0.177 0.235
horlavosť (stupeň) B B B A A
hygienická nezávadnosť vhodné pre použitie v interiéri

Príprava ekostyrbeton

Naliať predpísané množstvo vody a aditíva pridať cement a rozmiešať na cementový tmel. Pridať piesok a znova rozmiešať. Postupne pridať EKOSTYR a miešať pokiaľ nevznikne polosuchá homogénna zmes. Ak je zmes suchá a nesúdržná, doplniť trocha vody.


V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.